Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola
www.mcl.tuchola.net

Szanowni Pacjenci

Miejskie Centrum Lekarskie zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciw grypie
osoby w wieku 65 lat
i więcej

Gmina Tuchola realizuje program polityki zdrowotnej pt. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób od 65 roku życia na lata 2017-2021”.

Realizatorem programu jest Miejskie Centrum Lekarskie w Tucholi.


Program skierowany jest dla do grupy osób w wieku 65 lat i więcej – przy określeniu wieku należy brać rok urodzenia - zamieszkałych na terenie gminy Tuchola, wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych uczestniczących w programie.

Szczepienie zostanie wykonane, po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do jego wykonania, wystawionego przez lekarza.


CELE PROGRAMU:

Zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

 

Miejskie Centrum Lekarskie zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom
dzieci

Gmina Tuchola wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim realizuje program polityki zdrowotnej pt. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Realizatorem programu jest Miejskie Centrum Lekarskie w Tucholi.
 

Program skierowany jest dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko pneumokokom, zameldowanych na terenie gminy Tuchola.


W ramach realizacji Programu mogą być zaszczepione dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, czyli te, które w dniu szczepienia ukończyły 24 miesiąc życia oraz wszystkie dzieci z rocznika 2015 (także te dzieci, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 7 maja 2018 r.)


CELE PROGRAMU:
Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Od 7 maja 2018 r. do 16 listopada 2018 r.

Bezpłatne szczepienia mieszkanek gminy Tuchola z rocznika 2006 przeciw wirusowi HPV

Program obejmuje bezpłatne i dobrowolne szczepienia profilaktyczne dziewcząt z rocznika 2006 zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Tuchola.

Czym jest ludzki wirus brodawczaka (HPV)? To wirus, który odgrywa istotną rolę w powstawaniu raka szyjki macicy. Wirus atakuje głównie przez tkankę skórną i odbytowo-płciową. Wywołuje infekcję u średnio 15% narażonych osób w różnym stopniu w zależności od wieku i innych demograficznych uwarunkowań.

Program ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji uczennic uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Tuchola.

Zainteresowanych rodziców tym szczepieniem zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które można otrzymać w Miejskim Centrum Lekarskim, w Ośrodku Zdrowia
w Raciążu i Legbądzie oraz w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

 

E-ZLA

 

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia.

Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.
 

Podstawa prawna:

Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Copyright © 2018 www.mcl.tuchola.net

Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola

Strona główna  •  Aktualności  •  Godziny pracy  •  Rejestracja  •  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz